Tu jesteś: Strona główna Oferta Obsługa techniczna
Posiadamy wieloletnie doświadczenie

Obsługa techniczna

Obsługa techniczna:

 

  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,                            
  • przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
  • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,
  • nadzór i kontrola nad realizacją zawartej umowy w sprawie utrzymania  w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, które służą do wspólnego użytku, chodnika przed nieruchomością oraz terenu należącego do wspólnoty,
  • zapewnienia dla nieruchomości wspólnej dostaw: energii elektrycznej, wody  i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych - umowy o dostawę ww. mediów zawierać będzie Wspólnota Mieszkaniowa,  w imieniu której na podstawie stosownego pełnomocnictwa występować będzie zarządca,
  • przygotowywanie i zawieranie umów z osobami i firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty,
  • nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia, dostawy wody  i odprowadzenia ścieków, gazu, i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
  • wynajmowanie, zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń  w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone,
  • zapewnienie stałego dyżuru telefonicznego zarządcy w celu osobistego kontaktu z właścicielami lokali.

 

StartO firmieOfertaStandardyDokumentyAktualnościKontakt
Zarządzanie Nieruchomościami 62-200 Gniezno ul.Wiosenna 3/1
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych